Home Lezingen Publicaties Organisatie, contact Links

 

 


Religie en seculariteit: botsing of bestuiving?

Dit is het overkoepelende jaarthema van drie studiemiddagen in het seizoen 2012 - 2013

 

De eerste studiemiddag heeft als titel

Antipapisme en anti-islamisme

Sinds alle media-aandacht voor het historische misbruik in de RK-kerk, is het woord ďantipapismeĒ terug van weggeweest. Hoe zat dat ook alweer met het 19e-eeuwse antipapisme en is er een vergelijking te trekken met hedendaagse anti-islamsentimenten? In beide gevallen is sprake van wantrouwen: zijn de aanhangers van deze godsdiensten wel geschikte democraten? Deze aftrap vindt toepasselijk plaats rond Hervormingsdag.

Edwina Hagen:

"Opinieleiders van diverse pluimage hebben ons de afgelopen jaren willen doen geloven dat de moslims die zich niet aanpassen een groot en reŽel gevaar zijn voor onze nationale cultuur. Zij zouden normen en waarden koesteren die haaks staan op de onze. De moslim is een bijgelovig, onverdraagzaam type in een soepjurk die de Verlichting gemist heeft. Zo ongeveer ook werd tegen het einde van de achttiende eeuw tegen de katholieken aangekeken. In protestantse ogen belemmerden de zwartgerokte papen - onverlicht, obscurantistisch en intolerant als zij waren - de morele en culturele eenheid van Nederland. In haar lezing zal Edwina Hagen als specialiste op het gebied van het Nederlandse antipapisme rondom 1800 ingaan op de parallellen met hedendaagse reacties op Islamitische medeburgers."

 

 

 

Dr. Edwina Hagen is als Universitair Docent Cultuurgeschiedenis van de Vroegmoderne Tijd verbonden aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Zij promoveerde in 2008 aan de UvA op de studie Een meer of min doodlyken haat. Antipapisme en cultureel natiebesef in Nederland rond 1800. Een dag na de verkiezingen, 13 september j.l., overhandigde zij aan Minister President Mark Rutte het eerste exemplaar van de door haar in opdracht van het Prins Bernhard Cultuurfonds geschreven biografie: President van Nederland. Rutger Jan Schimmelpenninck 1761-1825.

 

Maurits Berger:

"Er is een opmerkelijk verschil tussen anti-papisme en antisemitisme enerzijds, en anti-islamisme anderzijds: de eerste twee hebben betrekking op een antipathie jegens mensen, terwijl in het laatste geval de kritiek, ergernis en zorg zich vooral richt op de religie. Dat was ook het hete hangijzer in het Wildersproces: staat het beledigen en discrimineren van een religie gelijk aan het beledigen en discrimineren van de aanhangers van die religie? In deze lezing zal worden ingegaan op het hoe en waarom van het anti-islamisme, en in hoeverre het probleem wordt gezocht bij moslims of juist bij hun religie."

 

 

 

Dr. Maurits Berger is hoogleraar Islam in het hedendaagse westen aan de Universiteit Leiden. Hij is afgestudeerd jurist en Arabist, en heeft als onderzoeker en journalist acht jaar in Egypte en Syrie gewoond en gewerkt. Publicaties van zijn hand zijn ondermeer Islam is een Sinaasappel (1999), Kruistocht en Jihad. De aanslagen in Amerika en de dreiging van de islam (2001), Sharia. Islam tussen recht en politiek (2006) en Islam binnen de dijken. Gids voor gemeentebeleid inzake islam, sociale cohesie en de-radicalisering (2008)

 

 

Stelling:

De religieuze orthodoxie van veel moslimjongeren is een teken van integratie

 

 

Studiemiddag Leidse Lezingen
Plaats Klein Auditorium Universiteit Leiden
zie routepagina)
Datum donderdag 8 november 2012
Aanvang 14.00 uur
Prijs Ä 10
Opgave via het secretariaat en online mogelijk via ons webformulier

 

 Begin pagina

Vorige pagina