Home Lezingen Publicaties Organisatie, contact Links

 

Omslag

Wie God zegt...

Spreken over God in een wereld zonder God

Kune Biezeveld, Theo de Boer, Vincent Brümmer, Jan Muis e.a.

Kok, Kampen 2001
ISBN 90 435 0097 6
NUGI 631
215 blz.
uitvoering: paperback

InhoudsopgaveHet spreekwoord luidt: wie 'a' zegt, moet ook 'b' zeggen. Maar wat moet er gezegd worden, nadat 'God' is gezegd? Valt er daarna nog iets zinvols te zeggen? De puntjes in de titel van deze bundel duiden tenminste op de fundamentele verlegenheid met het spreken over God.
Is er (nog) een taalveld waarin God zinvol en begrijpelijk ter sprake kan worden, gebracht? Het zijn deze vragen die in deze bundel uitgangspunt zijn. Het gaat, zoals de ondertitel luidt, om de vraag of we kunnen spreken over God in een wereld zonder God. God is in onze tijd niet noodzakelijk. Dat betekent dat onze wereld het spreken en denken over God niet nodig heeft. Mensen kunnen leven zonder God.

In de ruimte van de taal, de ervaringen en de leefwereld is voor velen het spreken over God onbegrijpelijk en marginaal geworden. Aan de ene kant wordt het woord 'God' steeds minder gezien als een zinvolle referentie voor het begrijpen en duiden van onze werkelijkheid en lijkt de taal van de klassieke theologische traditie versleten te zijn. Ook door de ingrijpende gebeurtenissen van de twintigste eeuw, waarvoor Auschwitz het symbool is, is het een probleem geworden om Gods handelen in de geschiedenis te bespeuren. Tegelijkertijd eisen atheïsten die het waard vinden de theologie te bestrijden (Philipse, Cliteur) van theologen een onverbloemd theistisch standpunt. Wie niet meer over God als het Opperwezen wil spreken, is in hun ogen een verholen atheïst en een pseudo-humanist.

In deze bundel schrijven Theo de Boer, Vincent Brümmer, Kune Biezeveld en Jan Muis, twee wijsgeren en twee theologen, ieder vanuit zijn eigen gezichtspunt over God in een wereld zonder God.
Daarnaast zijn er in deze bundel artikelen opgenomen over een aantal filosofen en theologen, die sinds de Verlichting belangrijke bijdragen hebben gegeven aan het spreken en denken over God: Spinoza, Pascal, Schleiermacher, Tillich, Miskotte, Marquardt, Levinas, Ricoeur, Moltmann en Jüngel. De actualiteit van hun denken wordt belicht door R. Reeling Brouwer, A.J. Plaisier, H.E. Zorgdrager, R.M. Wahl, E.J. de Wijer, W.H. ten Boom, A. Ravestein, T.L. Hettema, J.M. van 't Kruis en J.M. de Klerk.Inhoudsopgave

 • Voorwoord (Word-document; nieuw venster)
 •  

  Lezingen

 • Kune Biezeveld
  Uitgedaagd tot nieuw spreken over God
 • Theo de Boer
  Zoek het Koninkrijk
 • Vincent Brümmer
  Voorbij een wereld zonder God
 • Jan Muis
  Valt er over God te praten?
 •  

  Artikelen

 • R.H. Reeling Brouwer
  Spinoza's 'ongodistische godistery'
 • A.J. Plaisier
  De dramatische Godskennis volgens Pascal
 • H.E. Zorgdrager
  Friedrich Schleiermacher (1768-1834):
  Spreken over God is spreken over de mens
 • R.M. Wahl
  Een wereld zonder God?
 • E.J. de Wijer
  Nu X dan dood is. ..
 • W.H. ten Boom
  Terug bij af.
  Der toffe Mensch Marquardt en het leven van God

 • A. Geense-Ravestein
  God, de ander en ik
 • Th.L. Hettema
  Het meervoud van de Naam
 • J .M. van 't Kruis
  'Alles en in allen'
 • J.M. de Klerk
  Theologiseren vanuit de 'dood van God'
 • Personalia
Begin pagina

Vorige pagina