Home Lezingen Publicaties Organisatie, contact Links

 

Omslag

Verzoening of koninkrijk

Over de prioriteit in de verkondiging

K.A. Deurloo, L.J. van den Brom, A. Noordegraaf, H.J. de Jonge e.a.

Callenbach, 1998

ISBN 90 266 0918 3
250 blz.
uitvoering: paperback


InhoudsopgaveVerzoening is dezer dagen weer een kernthema. Door de ellende in BosniŽ en Ruanda is verzoening ook weer op de agenda van de kerken gekomen. Voorbeelden daarvon ziin de in juni 1997 gehouden Europese kerken conferentie te Graz eb de nog te houden Nederlandse kerkendag in april 1998 te Kampen. Bovendien wordt ook door bekende theologen over verzoening geschreven. Het meest recente voorbeeld daarvan is het omstreden boek van de theologische hoogleraar Den Heyer. Ziin schrijven over de verzoening heeft zoveel stof doen opwaaien, dat in de synode van de Gereformeerde Kerken zelfs een -overigens afgewezen- voorstel op tafel kwam om hem uit zijn ambt als hoogleraar te zetten.
In de bundel Verzoening of Koninkrijk wordt over verzoening gesproken in het kader van de prediking. De hamvraag is of we op de kansels in Nederland weer sterker moeten spreken over het verzoenend bloed van Jezus en over het feit dat hij voor onze zonden is gestorven, of dat het nu juist gaat om het Koninkrijk van God dat Jezus is komen brengen en waar hij ons als voorbeeld de weg naar wijst. De nadruk op het laatste zou de dialoog met het jodendom en de islam kunnen vergemakkelijken. Maar de vraag is dan weer of je zo niet het hart van het christelijke geloof aantast.
Er is dus alle aanleiding voor een pittige, uiterst actuele discussie. Aan deze discussie doen theologen uit alle richtingen van van de kerken en van vrijwel alle universiteiten mee. De bundel bevat ook drie preken van bekende predikanten, twee uit de Gereformeerde Bondshoek van de Hervormde Kerk en een van de bekende hevormde predikant en publicist Nico ter Linden.

Aan deze bundel werken mee: Dr. H.J. de Jonge, dr. L.J. van den Brom, dr. K.A. Deurloo, dr. A. Noordegraaf, dr. G.G. de Kruijf, dr. H.E. Wevers, dr. J. van Oort, dr. A.M. Spijkerboek, dr. A. van der Kooi, dr. Th.M. van Leeuwen, dr. W. Verboom, drs. N.M.A. ter Linden, drs. P.L. de Jong, dr. P.J. Tomson, ds. G.H. Baudet, drs. J. WestlandInhoudsopgave

 • Voorwoord (Word-document; nieuw venster)
 • H.J. de Jonge
  Eerherstel voor het koninkrijk
 • K.A. Deurloo
  Koningschap: vrijheid en vergeving
 • A. Noordegraaf
  't Is van het hout, dat God regeert...'
  Enkele overwegingen over de prediking van het koninkrijk Gods en de verzoening
 • L.J. van den Brom
  Koninkrijk Gods en verzoening als concurrenten?
 • H.J. de Jonge
  De plaats van de verzoening in de vroegchristelijke theologie
 • P.J. Tomson
  Profetische en priesterlijke motieven in Jezus' prediking van het koninkrijk
 • H.E. Wevers
  Moet de prediking van de verzoening wijken voor die van het koninkrijk?
  Een bijbels-theologische repliek
 • J. van Oort
  Verzoening en koninkrijk in het oudste christendom en de Vroege Kerk
 • W. Verboom
  Verzoening en Koninkrijk in de confessie en de catechese van de kerk
 • A.M. Spijkerboer
  Een andere Izašk
  Kierkegaard en de leer van de verzoening
 • A. van der Kooi
  Koninkrijk en verzoening in de theologie van Noordmans

 • G.G. de Kruijf
  De omtrek draait om de kern
 • Th.M. van Leeuwen
  De oudste rechten ?
 • G.H. Baudet
  Ecce homo
 • P.L. de Jong
  Christus droeg de vloek voor mij.
  Een preek met als thema het kruis in zijn heilsbetekenis
 • N.M.A. ter Linden
  Marcus 14:32-42
 • J. Westland
  Als het eens geen Pasen was. ..
 • Personalia
Begin pagina

Vorige pagina