Home Lezingen Publicaties Organisatie, contact Links

 

Omslag

Demonstrant, lobbyist of gesprekspartner?

De presentie van de kerk in de samenleving

Diverse auteurs

Kok, Kampen 2004 (bestel)
ISBN 90 435 1001 7
NUR 700
200 blz. , € 24,90
uitvoering: paperback

InhoudsopgaveNu de Protestantse Kerk in Nederland een feit is, wordt het de hoogste tijd om de vraag te stellen wat de roeping zal zijn van de nieuwe kerk in de samenleving. W.J. Deetman, burgemeester van Den Haag, J. Franssen, commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, dr. H. de Leede, rector van het Theologisch Seminarium Hyde Park, dr. G. Manenschijn, emeritus hoogleraar theologie VU en dr. B. Plaisier, scriba van de synode van de PKN geven in dit boek hun visie.

Daarnaast bevat dit boek artikelen van dr. K. Bras, dr. M. Brinkman, M. van den Hoven, drs. W Dekker, dr. J.J. Kole, dr. G.J. van der Kolm, prof.dr. G.G. de Kruif, dr. H. Noordegraaf, mr. A. Rouvoet, drs. M. Sterk.


In deze bundel vindt u de weergave van een publiek en kerkelijk debat rondom de plaats van de nieuwe Protestantse Kerk in de samenleving. Zij werd gepresenteerd op de studiemiddag van de Stichting leidse lezingen op 24 november 2004. De studiedag was een onderdeel van de serie colleges Theologie in Dispuut, zoals deze wordt georganiseerd door Kerkelijke Opleiding van de Theologische Faculteit Leiden. De titel van het boek is ontleend aan het artikel van de theologen/politici: Mirjam Sterk en Mariëtte van den Hoven. Zij gingen op de studiedag in dispuut met prof.dr. Gerrit de Kruijf, hoogleraar christelijke ethiek te Leiden en dr. Bas Plaisier, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland, onder leiding van Willem Breedveld, journalist bij het dagblad Trouw. Hun lezingen zijn aangevuld met bijdragen afkomstig van theologen uit de in de PKN gefuseerde kerken en politici.

De aanleiding tot de studiedag is het feit dat op 1 mei 2004 de Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken en de Lutherse Kerk zich in de Protestantse Kerk in Nederland hebben verenigd. Nu de fusie van de kerken tot stand is gekomen is het goed om eens na te denken over de plaats, functie en roeping van de nieuwe kerk in de samenleving.
Hoe kunnen wij de roeping van de kerk en de gemeente verstaan in onze tijd en onze multicultureel geworden samenleving? In het artikel van de Nieuwe Kerkorde van de PKN over de roeping van de kerk en de gemeente staat dat de kerk in haar belijden en handelen oproept tot vernieuwing van het Leven in cultuur, maatschappij en staat. Maar wat wordt er eigenlijk precies verstaan onder vernieuwing? Verraadt deze formulering niet een verborgen theocratische agenda of legt de kerk zich neer bij het gegeven dat zij één van de vele religieuze groeperingen in de samenleving is geworden en niet langer de klassieke tegenhanger van de overheid? Wat kan de kerk bijdragen aan een goede samenleving en op welke wijze zal deze bijdrage gestalte moeten krijgen? En wat verwacht onze samenleving ten aanzien van de kerk?Inhoudsopgave

 • Voorwoord (Word-document; nieuw venster)
 • Mariëtte van den Hoven en Mirjam Sterk
  Het spreken van de kerk: demonstrant, lobbyist of gesprekspartner?
 • Mr. A. Rouvoet
  De sleutelrol van de kerk in de samenleving
  Een politicus over de roeping van de nieuwe kerk
 • Herman Noordegraaf
  Het kruis en de rode vaan in het publieke domein
  Heeft de PvdA een boodschap aan de PKN?
 • Prof.dr. Gerrit Manenschijn
  Kan de PKN haar roeping voor de samenleving waarmaken?
 • Dr. H. de Leede
  Heraut van, radar voor en teken van een andere orde
  De roeping van de Protestantse Kerk in de Nederlandse samenleving
 • G.G. de Kruijf
  Dringende zaken
 • Gerrit Jan van der Kolm
  De kerk als 'haard van onrust'
 • W Dekker
  De Protestantse Kerk in Nederland. Einde of nieuw begin?
 • Martien E. Brinkman
  Bouwstenen voor een vernieuwde Protestantse Kerk in Nederland
 • Kick Bras
  De Geest waait waarheen
  Hij wil Spiritualiteit in kerk en samenleving
 • Jos Kole
  'Het is al begonnen, merk je het niet?'
  Concrete en daadkrachtige vernieuwing op plaatselijk PKN-niveau
 • B. Plaisier
  De roeping van de Protestantse Kerk in de samenleving
 • Personalia
Begin pagina

Vorige pagina