Home Lezingen Publicaties Organisatie, contact Links

 

Omslag

Jezus: bij hoog en bij laag

De christologie van Van de Beek en Kuitert

H.M. Kuitert, A. van de Beek e.a.

Kok, Kampen 1999

ISBN 90 435 0097 6
NUGI 631
190 blz.
uitvoering: paperback

InhoudsopgaveBinnen korte tijd verschenen twee belangrijke studies over de betekenis van Jezus: H.M. Kuiterts Jezus, nalatenschap van het christendom, en A. van de Beeks Jezus Kurios. Ze dragen op zeer verschillende wijze bij aan het actuele en soms heftige debat over de christologie.
Van de Beek neemt als uitgangspunt de klassieke theologische traditie van de Griekse kerkvaders. terwijl Kuitert nu juist Jezus wil ontdoen van alle theologische aangroeisels om uit te komen bij het beeld dat Jezus van zichzelf had.
Hoog is de inzet van Van de Beek: bij Jezus, werkelijk Zoon van God, zoals de belijdenis van de kerk geleerd heeft. Die hoge christologische inzet komt echter laag uit: bij God die afdaalt tot de mens in zijn ellende en verdriet.
Kuitert begint bij de resultaten van de nieuwtestamentische bijbelwetenschap. Jezus heeft zichzelf nooit als goddelijke zoon gezien. Hij wilde niet meer zijn dan een Jood die voor heidenen de weg opende voor God. Een lage inzet met een hoge uitkomst.

In de bundel Jezus: bij hoog en bij laag becommentariŽren Kuitert en Van de Beek elkaars christologieŽn. Verder schreven theologen uit verschillende hoeken van de kerken over beide boeken.

Aan de bundel werkten mee: A. van de Beek, K.E. Biezeveld, G. van den Brink, W.M. de Bruin, W. Dekker, M. Kalsky, C. van der Kooi, G.G. de Kruijf, H.M. Kuitert, M.H. de Lang, Th.M. van Leeuwen, L.J. Lietaert Peerbolte, E.P. Meijering, A.J. Plaisier, R.H. Reeling Brouwer, K.A.D. Smelik, H. Veldhuis, H.E. Wevers en L.Th. Witkamp.Inhoudsopgave

 • Voorwoord (Word-document; nieuw venster)

 • I COMMENTAREN OP DE CHRISTOLOGIE VAN VAN DE BEEK EN KUITERT

 • A. van de Beek
  De verre of de nabije God

A. COMMENTAREN OP VAN DE BEEK

 • C. van der Kooi
  Hoge christologie terwille van een geschonden wereld
  Dogmatische kanttekeningen
 • H. Veldhuis
  Het wordt niet beter
  Een hermeneutisch commentaar
 • L.Th. Witkamp
  Ernstig, vroom en premodern
 • H.M. Kuitert
  Wat was er niet toen Jezus er nog niet was ?


B. COMMENTAREN OP KUITERT

 • K.E. Biezeveld
  Wie zeggen de mensen dat hij is?
  Kuiterts schets voor een christologie vanuit hermeneutisch perspectief
 • G.G. de Kruiff
  Het aangezicht van God
 • H.E. Wevers
  God en Jezus in hun onderlinge verhouding
  Een bijbels-theologische beschouwing over Kuiterts visie daarop

II. NADERE BESCHOUWINGEN

A. OVER VAN DE BEEK

 • A.J. Plaisier
  Van de Beek en de theologie van het kruis
 • W. Dekker
  De boodschap en de kloof
  Hermeneutische overwegingen
 • L.J. Lietaert Peerholte
  Van de Beek, Jezus en het Nieuwe Testament
 • E.P. Meijering
  De godheid van Jezus Christus in dogmenhistorisch perspectief
 • R.H. Reeling Brouwer
  Een 'vrolijke ruil', maar geen vrolijk weten?
 • W.M. de Bruin
  Het Oude Testament, de intertestamentaire literatuur en de christologie


B. OVER KUITERT

 • M. H. de Lang
  Kuiterts christologie en de exegese van het Nieuwe Testament
 • G. van den Brink
  Nog een wilde christologie
 • Th.M. van Leeuwen
  Laag of hoog inzetten?
  Een vrijzinnige reactie

 • M. Kalsky
  Jezus: het nagelaten legitimatiebewijs van het christendom?

 • K.A.D. Smelik
  Waar is de Tora gebleven?

 • Personalia
Begin pagina

Vorige pagina