Home Lezingen Publicaties Organisatie, contact Links

 

Omslag

De Islam en het Westen

Botsende religies - Theologische visies op macht in Islam en Christendom

Abdul Wahud van Bommel, A.W.J. Houtepen e.a.

Kok, Kampen 2002 (bestel)
ISBN 90 435 0590 0
NUR 700
190 blz. , € 20,50
uitvoering: paperback

InhoudsopgavePim Fortuyn vond de Islam maar een 'achterlijke godsdienst'. Dit boek gaat in op de vraag of de Islam inderdaad achter loopt op het christendom. Eveneens reflecteert het uitvoerig over de verhouding tussen religie en macht. De theologische discussie komt met dit boek pas goed op gang.

Godsdiensten en geweld: ze lijken niet zonder elkaar te kunnen. De geschiedenis van het christendom is bezaaid met oorlogen, geweldsuitbarstingen en volkerenmoord. In het geheugen van de Islam spelen de kruistochten nog steeds een grote rol. Maar ook de Islam kent haar heilige oorlogen en heeft in de ogen van het westen het imago van een agressieve op onderwerping van andere volkeren gerichte godsdienst. Voor velen bevestigde ‘11 september' dit beeld.
Maar is het juist te stellen dat de Islam een 'achterlijke godsdienst' is, die nog niet, zoals het christendom, de verworvenheden van een Verlichting kent en waarbij religie en politiek van elkaar los zijn gemaakt? Is een Islam waarin geen ruimte is voor de scheiding tussen publiek en privé, staat en kerk, politiek en religie niet acceptabel?

Deze bundel 'Leidse Lezingen' bevat bijdragen van Abdul Wahid van Bommel, A.W.J. Houtepen. G.G. de Kruijf, A. Wessels, H. Mintjes, G,H. Speelman, J. Slomp, C. van der Kooi, Nasr Abu Zayd, Mohammed Sini, Ljamai, Th. de Wit en J.A.B. Jongeneel.Inhoudsopgave

 • Voorwoord (Word-document; nieuw venster)
 • Inleiding
 •  

  Lezingen

 • G.G. de Kruijf
  Godsdienst als factor in de internationale politiek
 • A. Wessels
  Visie van Islam met betrekking tot uitoefening van macht en geweld
 • A.W.J .Houtepen
  Een huis van gebed voor alle volkeren
 • Abdul Wahid van Bommel
  Onze onmacht met macht om te gaan
 •  

  Artikelen

 • Nasr Abu Zayd
  Peace and religion
 • Theo W .A. de Wit
  De ontwarring van een gordiaanse knoop
 • G.H. Speelman
  'Ik ben een man, ik ben de baas en ik mag slaan'
 • Jan Slomp
  De djihaad als machtsmiddel in het denken van Mawdudi (1903-1979)
 • Abdelilah Ljamai & Mohamed Sini
  Omgaan met macht in de Islam vanuit de visie van al-Mâwardî (gest. 450/1058)
 • C. van der Kooi
  Naar een abrahamitische oecumene?
 • Jan A.B. Jongeneel
  Kerkbouw in Saoedi-Arabië en Indonesië
 • H. Mintjes
  Iqbal 's spirituele democratie
 • Personalia
Begin pagina

Vorige pagina