Home Lezingen Publicaties Organisatie, contact Links

 

Omslag

In Iets geloven

Ietsisme en het christelijk geloof

Kune Biezeveld, Theo Boer, Marjoleine de Vos, Gijs Dingemans e.a.

Kok, Kampen 2006 (bestel)

ISBN 90 435 1219 2
NUR 700
169 blz., € 16,50
uitvoering: paperback

InhoudsopgaveHet ietsisme, als term geïntroduceerd door hoogleraar moleculaire biologie Ronald Plasterk, lijkt z’n tienduizenden te verslaan. Blijkens een onlangs gepubliceerd onderzoek is het de religie van de meerderheid der nu levende Nederlanders.

Aanhangers van het ietsisme vatten het beeld van hun religie ongeveer als volgt samen: Er moet toch iets zijn? Het zou toch jammer zijn als er verder niets was. In de visie van Gijs Dingemans heeft het ietsisme een veel positievere betekenis: 'Ik geloof inderdaad dat er 'Iets’ is dat ons op indrukwekkende en overweldigende wijze omvat, aanspreekt, beïnvloedt en uitdaagt. Voorzichtig heb ik dat mysterie een naam proberen te geven: de Onnoembare, de Ondoorgrondelijke, de Heiliger de Aanwezige, of de goddelijke Geest' (in: letsisme, Een Basis voor Christelijke Spiritualiteit?), Het zal duidelijk zijn: wie 'iets’ zegt, bedoelt niet hetzelfde. Op de Leidse Lezingen van 20 maart 2006 is op basis van het boek van Dingemans het 'iets’ tegen het theologische licht gehouden door Marjoleine de Vos, journalist van NRC Handelsblad, Theo de Boer, emeritus hoogleraar godsdienstfilosofie aan de VU en Kune Biezeveld, hoogleraar dogmatiek, bijbelse theologie en vrouwenstudies. Hun lezingen zijn in deze bundel opgenomen, evenals de repliek van Gijs Dingemans.
Daarnaast staan in deze bundel artikelen van prof. Frits de Lange, drs. Tiers Bakker, dr. Rick Benjamins, dr. Nico den Bok, dr. Evert Jan de Wijer, dr. Herbert Wevers, dr. Angela Roothaan, drs. Niek Smit en dr. Rico Sneller.


'Zodra je aan de orthodoxie gaat rammelen, glij je met een niet te stoppen vaart de kerk uit, en kom je onvermijdelijk terecht in het atheïsme, of het ietsisme.' (Ronald Plasterk in Intermediair)Inhoudsopgave

 • Voorwoord (Word-document; nieuw venster)

 • LEZINGEN

 • Kune Biezeveld
  Wat geen naam mag hebben, heeft ook geen stem.
  Het mysterie en de theologie
 • Theo de Boer
  De wolkkolom en de tent van samenkomst

 • Marjoleine de Vos
  Onkenbare goden
 • Gijs Dingemans
  Iets is beter dan niets
  Verslag van een zoektocht


ARTIKELEN

 • Rick Benjamins
  Incarnatie en Ietsisme
  Het perspectief van Gerardus van der Leeuw
 • Nico den Bok
  Tenminste iets
 • Frits de Lange
  Anders spreken over God
  De erfenis van Dietrich Bonhoeffer
 • Angela Roothaan
  Mag het een ietsje meer zijn?
  Het goddelijke ontvangen in verbeelding
 • Niek Smit
  Van iets tot aanspraak

 • Rico Sneller
  Ietsisme: russen raadsel en religie
 • Tiers Bakker
  Relogie zonder lichaam
  Ietsisme als terugval
 • Herbert Wevers
  Mag het iets meer zijn?
 • Evert Jan de Weijer
  Een lezenaar in het gras
Begin pagina

Vorige pagina